cappuccino

Temat: IX Dolnośląskie Warsztaty Koła PT TEPIS
Dolnośląskie Koło

Polskiego Towarzystwa

Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

TEPIS

zaprasza naIX Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy

Tłumaczenie dokumentów sądowych w postępowaniu cywilnym",które odbędą się dnia 15 maja 2009 r. (piątek)

w 3 grupach językowych w salach
1223 (język francuski), 1224 (język niemiecki) i 1221 (język angielski)
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Pl. Powstańców Warszawy 1

w godzinach 1630 – 2000 (z przerwą kawową).Warsztaty poprowadzą prawnicy z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładający prawo w języku obcym.Wpisowe: 50 zł - dla członków PT TEPIS, 100 zł - dla osób niezrzeszonych

Wpisowe proszę wpłacać na konto PT TEPIS:
PKO BP II O/W-wa 46 1020 1026 0000 1502 0117 5983
podając imię, nazwisko i tytuł przelewu: IX Dolnośląskie Warsztaty dla Tłumaczy.

Wpisowe można będzie także uiścić przed rozpoczęciem Warsztatów.Serdecznie zapraszamy

Zarząd Dolnośląskiego Koła PT TEPIS
Źródło: zofiarybinska.pl/dyskusje/viewtopic.php?t=72